จุดยืนบริษัท

เป็นที่หนึ่งในการผลิตงานหล่อโลหะทุกประเทศทั่วโลก

บริษัท พานา-ทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เฉพาะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของตัวชิ้นงาน แต่ยังช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อทำให้เรามั่นใจได้ว่าของทุกชิ้นที่ออกไปจากบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล